###

AKTUALITA

Běh nové záruční doby – ano či ne?


25/2/2021

Dlouho očekáváné rozhodnutí vydal koncem roku Nejvyšší soud ČR. Doposud nebyla otázka běhu nové záruční doby v případě výměny věci nebo její součástky vyjasněna. Zatímco předchozí úprava řešila tuto otázku výslovně, nový občanský zákoník mlčel. V praxi tak neexistoval jednotný výklad, argumenty existovaly jak pro běh nové záruční doby, tak proti ní.

Nejvyšší soud vyložil platnou právní úpravu tak, že nová záruční doba neběží. Při výměně zboží či její součástky tak platí i na toto nové zboží původní záruční doba. Pro spotřebitele je tak vhodnější reklamované zboží vrátit (je-li to možné) a věc si zakoupit znovu. Tímto pro někoho neintuitivním krokem je možné předejít sporům do budoucna.