###

AKTUALITA

Právní aktuality 1-2/2021


3/3/2021

Vážení klienti,

opět jsme pro Vás shrnuli z našeho pohledu nejvýznamnější a nejzajímavější novinky (viz odkaz) v legislativě a vybrané významné judikáty z nedávné doby:

• Zřízení a vznik jiného věcného práva k podílu;

• Rozdělení a výplata podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích;

• Sdílené pracovní místo;

• Náhrady spojené s újmou a úmrtím;

• Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež;

• Účinnost novely odpadového zákona;

• Účinnost novely vodního zákona;

• Změny legislativy v souvislosti se závaznými stanovisky;

• Nový zákon o evidenci skutečných majitelů;

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.