###

AKTUALITA

coronavirus update - ochranné prostředky dýchacích cest


8/6/2021

Vážení klienti,

jak mnozí z Vás jistě zaznamenali, od dnešní půlnoci je účinné nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se ochranných prostředků dýchacích cest (plné zněn dostupné zde).

Pro zaměstnavatele relevantní změnou je:

V zásadě tedy platí, že pokud zaměstnanec koná práci na jednom místě:

  • nemusí mít roušku, pokud není přítomna žádná jiná osoba;
  • ve výše uvedených krajích nemusí mít roušku ani v případě, že jsou přítomni výhradně jeho spolupracovníci.

Opatření bohužel blíže nespecifikuje, co se přesně rozumí výkonem práce na „jednom místě“ ani kdo může být považován za „spolupracovníka“. U obou kategorií tak bude potřeba vykládat jejich rozsah dle kontextu konkrétní situace.

Dále pak zůstává v platnosti výjimka pro zaměstnance vykonávající práci v kategorii III. nebo IV. pro rizikový faktor zátěže teplem. Zaměstnavatelé mají rovněž stále povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky v dostatečné množství na každou pracovní směnu (s výjimkou zaměstnanců, kteří v době výkonu práce nepřicházejí do fyzického kontaktu s jinými osobami – např. home office).

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě také zůstáváme k dispozici.