###

AKTUALITA

legal update - ukrajina


1/3/2023

Vážení klienti,

k 25. 2. 2023 byla v úředním věstníku Evropské unie publikována nová nařízení upravující v pořadí již desátý balíček protiruských sankcí v souvislosti s ročním výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu, který zakotvuje významné rozšíření dovozních a vývozních restriktivních opatření a rozšiřuje seznam osob zařazených na sankční seznamy EU.

Nařízením Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. 2. 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dostupným zde, byly rozšířeny již účinné protiruské sankce a rovněž i uvaleny sankce nové, zejména se jedná o:

• Rozšíření seznamu zboží a technologií, které je zakázáno nakupovat, dovážet nebo převádět do EU o následující produkty:

 vazelína;

 ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů;

 přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny;

 živičné tmely, ředěné produkty a ostatní živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly;

 uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku jinde neuvedené ani nezahrnuté)

 syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech; směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech.

• Rozšíření seznamu zboží a technologií, které je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do Ruska o různou elektroniku, specializovaná vozidla, strojní součástky, náhradní díly pro nákladní automobily a tryskové motory, jakož i zboží pro stavebnictví, které může být určeno pro ruskou armádu, jako jsou antény nebo jeřáby, zejména o:

 motory a součástky do nich,

 čerpadla, hořáky,

 pece, ohřívače,

 stavební stroje a jejich příslušenství,

 výrobní stroje a jejich součásti, roboti,

 generátory, transformátory a jiné elektrické přístroje a stroje,

 tahače a jiná nákladní vozidla, jakož i součástky do nich,

 různě nerostné suroviny a minerály,

 vápno,

 uhlí,

 různé technické plyny a chemické sloučeniny,

 drahé kovy využívané v průmyslu,

 barviva, barvy, laky, tmely,

 mazací prostředky,

 filmy, fotografický papír,

 polymery, pryskyřice a některé výrobky z nich

 celulóza a některé výrobky z ní,

 vany, umyvadla, záchodové mísy, bidety, apod.,

 dveře, okna,

 kaučuky a některé výrobky z nich,

 dřevo a některé dřevěné výrobky,

 papír, karton,

 různé tkaniny, nitě,

 Výrobky z asfaltu,

 stavební materiál (cihly, tvárnice, střešní tašky,

 některé výrobky ze železa a jiných kovů.

• Zákaz ruským státním příslušníkům nebo fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku, týkající se zastávání jakékoli pozice v řídicích orgánech vlastníků nebo provozovatelů kritických infrastruktur, evropských kritických infrastruktur a kritických subjektů.

• Zákaz poskytování skladovacích kapacit zemního plynu (s výjimkou LNG) ruským státním příslušníkům a jím vlastněným právnickým osobám nebo osobám jednajících na jejich pokyn.

• Nové informační povinnosti pro provozovatele nepravidelných letů mezi EU a Ruskem.

• Pozastavení vysílacích licencí k vysílání na území EU pro RT Arabic a Sputnik Arabic.

Dále, prováděcím nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. 2. 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, dostupným zde, byl rozšířen sankční seznam o dalších 96 entit, na které se vztahuje zejména:

• Zmrazení majetku.

• Zákaz vstupu území EU.

• Zákaz poskytování finančních prostředků těmto osobám ze strany občanů EU.

• Přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.