###

AKTUALITA

#HRNOTES 40


9/10/2023

Nový návrh zákona o nemocenském pojištění by mohl přinést pozitivní změny a měl by se zaměřit na modernizaci nemocenského pojištění.

Klíčovými body novelizace by mělo být:

Elektronická komunikace ✅

Plánuje se zavedení elektronické komunikace pro další dávky nemocenského pojištění, a to u peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Administrativa by tak v tomto ohledu měla být snížena pro všechny zainteresované strany.

Ošetřovné pro různé skupiny ✅

Návrh zákona také rozšiřuje nárok na ošetřovné, a to i bez pevně stanovené pracovní doby pro OSVČ, zahraniční zaměstnance a ty, kteří pracují na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či v případě zaměstnání malého rozsahu. Zjednodušeně by tak nově mělo platit, že platíte-li nemocenské pojištění, budete mít také nárok na ošetřovné.

Navrhované úpravy si kladou cíl zlepšit sociální ochranu uvedených skupin pracovníků a přizpůsobit ji současným pracovním trendům a potřebám. A projde-li zároveň i navrhovaná změna týkající se úhrady nemocenského pojištění i samotnými zaměstnanci, která je součástí daňového balíčku, od 1. 1. 2024 by oblast nemocenského pojištění mohla doznat opravdu významných změn!

#HRNOTES #FORLEX