###

AKTUALITA

#HRNOTES 12


22/3/2024

DIP rozšiřuje výčet produktů spoření na stáří. Zajímavý může být i pro zaměstnavatele

V oblasti zaměstnaneckých benefitů se stále častěji setkáte se zkratkou DIP. A co že se to za ní vlastně skrývá? Jde se o souhrnné označení investičních nebo spořících produktů, které napomáhají zabezpečení na stáří. Zaměstnanci tak nově mohou využít daňově zvýhodněné spoření formou peněžních prostředků, cenných papírů kolektivního investování nebo třeba některých dluhopisů. Nabídnout jim ho však může pouze poskytovatel registrovaný u ČNB – např. banka nebo spořitelní či úvěrní družstvo (aktuálně je jich ve veřejném rejstříku 24).

Kromě možnosti získat příspěvek od státu mohou zaměstnanci prostřednictvím DIPu uspořit na daních - odečíst ze základu daně si mohou příspěvky na produkty spoření na stáří (tj. typicky životko a penzjiko, ale nově právě i DIP) v celkové výši až 48.000 Kč. A zaměstnavatel si může dát příspěvky na tyto produkty do nákladů až do výše 50.000 Kč ročně.

Mnozí zaměstnavatelé tak začínají na tuto změnu aktivně reagovat a mimo penzijní a životní pojištění začínají nabízet svým zaměstnancům také příspěvky na DIP. Pokud o tomto kroku také uvažujete, ve FORLEXu Vám samozřejmě velmi rádi pomůžeme s přípravou příslušného vnitřního předpisu či jeho revizí!

#FORLEX #HRNOTES