###

AKTUALITA

akvizice vsetínské společnosti GLASS SERVICE a.s. ze strany francouzského gigantu SEFPRO Saint-Gobain


9/4/2024

V minulém týdnu proběhlo úspěšné vypořádání akvizice vsetínské společnosti GLASS SERVICE a.s. ze strany francouzského gigantu SEFPRO Saint-Gobain, na které naše advokátní kancelář zastupovala skupinu prodávajících fyzických osob.

Společnost GLASS SERVICE a.s. je naším dlouhodobým, významným a mezinárodně uznávaným klientem, který je předním dodavatelem technologických řešení ve sklenářském průmyslu s pobočkami v několika zemích světa, včetně společností Glass Service USA, Inc., F.I.C UK a Germany, FlammaTec, spol. s r.o. a FlammaTec Germany GmbH, nebo Augmented Sensors and Systems d.o.o. Její zapojení pod globální skupinu Saint-Gobain významně posílí postavení obou stran na trhu a otevře nové příležitosti k rozvoji a inovacím na trhu sklenářských technologií.

Tým Forlex, advokátní kancelář vedl Ivan Barabáš s vydatnou pomocí Roberta Sikory, Lukáše Marka a Tomáše Kubíčka. Děkujeme všem, kteří se na této významné a komplexní transakci účastnili, zejména našemu klientovi, který nám umožnil se na jeho úspěšném podnikatelském příběhu podlet.

Jsme hrdí, že jsme mohli být u její realizace a oběma stranám tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchu do budoucna!

***

Last week, the French giant SEFPRO Saint-Gobain successfully settled the acquisition of the Vsetín-based company GLASS SERVICE, a.s. In this transaction, our law firm represented all of the sellers.

The company GLASS SERVICE a.s. is our long-term, important and internationally recognized client, which is a leading supplier of technological solutions in the glass industry with subsidiaries in several countries, including Glass Service USA, Inc., F.I.C UK and Germany, FlammaTec, spol. s r.o. and FlammaTec Germany GmbH, or Augmented Sensors and Systems d.o.o. Its integration under the global Saint-Gobain Group will significantly strengthen the market position of both parties and open up new opportunities for development and innovation in the glass technology market.

The Forlex team was led by Ivan Barabáš, with generous assistance from Robert Sikora, Lukáš Marek and Tomáš Kubíček. We would like to thank everyone involved in this important and complex transaction, especially our client, which has allowed us to share their successful business story.

We are proud to have been part of this transaction and we congratulate both parties once again and wish them every success in the future!

#FORLEX