###

AKTUALITA

OTISKY PRSTŮ NA PRACOVIŠTI JEN VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH?


20/10/2017

Úřad pro ochranu osobních údajů v návaznosti na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabude účinnosti od 25. 5. 2018, revidoval své dřívější stanovisko týkající se přístupových systémů zakládajících se na rozeznávání biometrických údajů (např. otisk prstu nebo dlaně), které se stávají stále dostupnější a nacházejí i mnohem širší uplatnění, nejenom k zabezpečení přístupu, ale také např. ke sledování docházky zaměstnanců. Biometrické údaje představují citlivé údaje, jejichž zpracování je podmíněno mimořádnými požadavky, přičemž samotný výslovný souhlas fyzické osoby nemusí být dostačující.

Podle doposud platného zákona o ochraně osobních údajů Úřad rozlišoval mezi dvěma technologickými postupy zpracování biometrických údajů s tím, že jednu formu akceptoval jako široce použitelnou (např. i pro docházkové systémy na pracovišti), druhou pak pouze jako výjimečný prostředek zabezpečení zvláštních provozů (např. jaderná elektrárna). S odkazem na nadcházející platnost GDPR Úřad v novém stanovisku upozorňuje na přísnější úpravu týkající se zpracování citlivých údajů v tomto evropském nařízení, jako nové zvláštní kategorie osobních údajů, s tím, že nová úprava dle jeho závěru v podstatě znemožňuje širší využití identifikačních či autentizačních systémů založených na biometrických údajích, a to bez ohledu na technologický postup verifikace, jak je rozlišován podle dosavadní právní úpravy.

Bez ohledu na to, že Úřad tento problematický závěr zatím nijak důkladně nezdůvodňuje a slibuje přijmout aktualizované stanovisko, je tak nutno při využívání těchto systémů počítat od května 2018 s komplikacemi.