###

AKTUALITA

Adaptační zákon dále upraví pravidla GDPR


4/3/2019

Senát vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání s pozměňovacími návrhy návrh tzv. adaptační legislativy k nařízení GDPR, která má nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů. Samotné nařízení GDPR začalo platit automaticky vůči všem osobám v Evropské unii dne 25. 5. 2018. Členské státy dostaly v nařízení možnost některé jeho části zpřesnit a upravit s ohledem na specifické podmínky daného státu. Této možnosti Česká republika rovněž využívá. Dle nařízení lze za porušení některých povinností dle GDPR v případě podniku uložit pokutu až do výše 20 miliónů EUR, nebo 4 % celkového ročního obratu celosvětově, ledaže členský stát tyto hranice upraví jinak. Návrh adaptačního zákona vyjmenovává přestupky, kterých se lze na úseku ochrany osobních údajů dopustit, společně s maximální výší pokuty, kterou je možné za spáchání těchto přestupků uložit, která činí „pouhých“ 10 miliónů korun. Návrh dále např. stanovuje věkovou hranici pro udělení platného souhlasu osob mladších 18 let s využitím služeb informačních společností, a to na 15 let. Bude-li návrh přijat, nabyde účinnosti dnem jeho vyhlášení.