###

AKTUALITA

KORONAVIRUS UPDATE -  Prodloužení Antiviru


27/5/2020

Vážení klienti,

dovolte nám krátce Vás informovat ve vztahu k novinkám programu Antivirus.

PRODLOUŽENÍ ANTIVIRU

Nově byl usnesením Vlády prodloužen režim B až do 31. srpna 2020.

Pro úplnost připomínáme podmínky režimu B:

  • překážky dle § 207, § 208 (částečně) a § 209 ZP

Režim C – pro malé firmy

Dne 25. 5. 2020 byl vládou schválen režim C programu Antivirus. Tato podpora určená zaměstnavatelům s maximálním počtem 50 zaměstnanců by měla spočívat v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Na rozdíl od režimů A a B však bude nový režim C upraven zákonem. Jeho návrh nyní míří do Poslanecké sněmovny a finální podoba se tedy samozřejmě ještě může změnit.

Pro úplnost bychom ještě upozornili, že je potřeba rozlišovat (i) výše uvedený režim C programu Antivirus, v rámci něhož by platby měly být odpuštěny, a (ii) prominutí 80 % penále při pozdní platbě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o němž jsme Vás informovali v našich posledních aktualitách. I nadále platí, že není nijak upravena možnost souběhu obou podpor a využitím již účinné možnosti odkladu odvodů s nižším penále se může zaměstnavatel potenciálně připravit o možnost čerpat na dané zaměstnance příspěvek z programu Antivirus.

Obecně tak doporučujeme přistupovat k možnosti odložení / neplacení plateb prozatím spíše zdrženlivě.