###

AKTUALITA

coronavirus update - nová opatření


13/10/2020

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled nově vydaných mimořádných a krizových opatření:

Krizové opatření vlády – č. 1021 – plné znění dostupné zde:

platnost – 14. 10. 2020 (00:00 hod.) do 3. 11. 2020 (23:59 hod.)

ZAKAZUJE:

 • hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob (ve vnitřních / vnějších prostorech) – nejde-li o členy domácnosti, s výjimkou:

- zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele;

- osob společně vykonávajících podnikatelskou činnost nebo jinou obdobnou činnost;

- osob, které společně konají činnosti, ke které jsou povinny dle zákona, a je to činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob;

 • osoby účastnící se hromadných akcí – povinnost udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry
 • zákaz se vztahuje i na bohoslužby, náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky;
 • zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí; dále veřejnost v počtu 100 osob; svatba, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství, pohřbu (související oslavy a smuteční hostiny – pouze do 00:00 hod.);
 • pobyt na veřejně přístupných místech ve skupinách v počtu větším než 6 osob – výjimka – členové domácnosti, výkon povolání, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, účast na svatbě, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, pohřbu (pokud je to možné je potřeba při kontaktu zachovat nejméně 2 metry odstup);
 • pití alkoholu na veřejně dostupných místech;
 • další – koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (vč. cirkusů a varieté); společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech; poutě a podobné tradiční akce; kongresy a jiné vzdělávací akce; veletrhy; provoz heren a kasin; provoz vnitřních sportovišť; provoz a používání umělých koupališť; wellness vč. saun; solária; solné jeskyně; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost).

OMEZUJE:

 • provoz provozoven stravovacích služeb – zákaz přítomnosti veřejnosti (výjimka – provozovny nesloužící pro veřejnost – zaměstnanecké stravování; provozovny ubytovacích zařízení, pouze pro ubytované, od 6:00 hod. do 20:00 hod.; výdejové okýnka – zákaz pouze od 20:00 hod. do 6:00 hod. – to vše za dodržení dalších provozních opatření);
 • hudební, taneční, herní a podobné kluby a diskotéky – zákaz přítomnosti veřejnosti;
 • činnost nákupních center (s prodejní plochou větší než 5.000 m2):

- místa k odpočinku – nelze se shromažďovat;

- vypnutí WI-FI;

- 1 osoba dohlížející na dodržování pravidel;

- informování zákazníků o opatřeních a povinnosti dodržovat rozestupy 2 m;

- zamezovat shlukování osob – toalety, eskalátory, podzemní garáže, výtahy aj.

 • právo pokojně se shromažďovat – max. 500 účastníků shromáždění; skupiny nejvýše po 20 osobách; rozestupy mezi skupinami alespoň 2 metry; každý účastník je povinen mít ochranných prostředek dýchacích cest.
 • od 19. 10. 2020 (00:00 hod). – účast na svatbě, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, pohřbu (následné oslavě, smuteční hostině) – účast nejvýše v počtu 30 osob; navazující akce pak pouze do 00:00 hod.

Mimořádné opatření - povinné nošení roušek – plné znění dostupné zde:

platnost – 13. 10. 2020 (00:00 hod.) do odvolání

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);
 • v prostorech veřejné dopravy;
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

některé výjimky:

- zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby;

- osoby vykonávající práci v III. nebo IV. skupině pro rizikový faktor – zátěž teplem.

Zároveň došlo krizovým opatřením č. 1022 (dostupné zde) k plošnému uzavření škol a školských zařízení.

S uzavřením škol se pak pojí nárok na ošetřovné, které dle našeho názoru náleží v této situaci podle zákona č. 133/2020 Sb. na dítě do věku 13 let. V této části totiž zákon, kterým se nárok na ošetřovné na jaře rozšířil, nebyl časově omezen a má být aktivován při nouzovém stavu a krizových opatřeních vlády v roce 2020, kterými dojde k uzavření škol.

Nicméně MPSV a ČSSZ zatím prezentují nárok na ošetřovné při uzavření škol pouze pro děti do 10 let věku. Je tak otázkou, zda se jedná pouze o nedůslednost a opomenutí nebo tento je výklad založen na prozatím veřejně nedostupných zdrojích.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.