###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - testování zahraničních zaměstnanců


6/11/2020

Vážení klienti,

od pondělí 9. 11. 2020 bude účinné nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (plné znění dostupné zde).

Pro zaměstnavatele bude zásadní zejména faktické rozšíření povinnosti testovat zahraniční zaměstnance. Opatření totiž stanovuje „staronovou povinnost“

  • zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou stáními příslušníky zemí s *, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států – zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky.

Právě seznam zemí s nízkým rizikem nákazy totiž prochází zásadní úpravou a bude obsahovat pouze minimum zemí - z evropských zemí pouze Estonsko a Vatikán (plné znění dostupné zde). Zaměstnanci ze všech zemí na seznamu neuvedených nebo označených hvězdičkou se budou muset na koronavirus povinně testovat.

V rámci mimořádného opatření je uvedena výjimka pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu.

Ačkoliv je výjimka formulována v rámci opatření velmi nešťastně, z informací poskytnutých MZČR vyplývá, že výklad by měl být takový, že tato výjimka se uplatní nejen na povinnost hlásit se po příjezdu z rizikové země KHS, ale právě i na povinnost zaměstnavatele vyžadovat negativní testy.

Pokud tedy Vaši zaměstnanci (ze sousedních států) dojíždějí z bydliště za hranicemi vykonávat práci alespoň 1 do týdne (pravidelně 1x týdně překročí státní hranice), nemáte povinnost po těchto pracovnících vyžadovat negativní testy.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.