###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - novinky v oblasti testování zaměstnanců


8/7/2021

Vážení klienti,

s nárůstem počtu letních dovolených zaměstnanců vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové ochranné opatření týkající se testování po návratu ze zahraničí (plné znění dostupné zde).

Pro zaměstnavatele relevantní změnou je povinnost zamezit vstupu pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele.

Osobám, které jsou povinny podrobit se testu a které jsou oprávněny se mu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využijí) při příjezdu ze zemí s nízkým rizikem nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (a to pouze v případě, kdy k přepravě nevyužití veřejných hromadných prostředků), může být do doby výsledku testu umožněn vstup na pracoviště. Tato osoba je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Výjimku z této podmínky mají osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například osoby očkované, osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a jsou ještě v ochranné době apod.).

V praxi tak musí zaměstnanec prokázat, že jej může zaměstnavatel na pracoviště pustit, a to potvrzením o negativním testu na přítomnost viru, přičemž typ provedeného testu odpovídá vždy míře rizika nákazy v daném státě, ze kterého se zaměstnanec navrátil do České republiky. Za tímto účelem tak může zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat informaci o tom, zdali zaměstnanec rizikovou zemi navštívil, či nikoliv. K tomuto je možné využití čestného prohlášení či vnitřního předpisu, který by notifikační povinnost upravil.

U zemí s vysokým / velice vysokým / extrémním rizikem nákazy dále platí, že doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se musí tito zaměstnanci podrobit samoizolaci.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě také zůstáváme k dispozici.