###

AKTUALITA

Právní aktuality - Nový stavební zákon


23/7/2021

Vážení klienti,

obracíme se na Vás s přehledem těch největších změn, které s sebou přinese nový stavební zákon. V krátkém shrnutí se dozvíte zejména o:

• Nové soustavě stavebních úřadů;

• Rozdělené účinnosti nového stavebního zákona;

• Základních změnách na poli územního plánování;

• Odstranění dvojkolejnosti rozhodování stavebních úřadů;

• Nových pravidlech pro stavební povolení, černé stavby či závazná stanoviska.

V závěru shrnutí si dovolujeme připojit rovněž krátké pozvání na seminář k novému stavebnímu zákonu, pořádaný naší advokátní kanceláří.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.

Úplné znění zde.