###

AKTUALITA

PRÁVNÍ AKTUALITY – UKRAJINA


3/3/2022

Vážení klienti,

k 2. 3. 2022 bylo v úředním věstníku Evropské unie publikováno nová nařízení upravující další protiruské sankce v souvislosti s aktuálně probíhající krizí na Ukrajině. Jedná se o Nařízení Rady (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině („Nařízení“), které je dostupné ZDE

Nově uvalené protiruské sankce mají následující podobu:

  • Ode dne 12. března 2022 se zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích (SWIFT), které se používají k výměně finančních údajů, jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v příloze XIV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XIV (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK);
  • Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku s tím, že tento zákaz se se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a) osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b) oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.