###

AKTUALITA

Právní aktuality - Ukrajina


16/3/2022

Vážení klienti,

k 15. 3. 2022 byly v úředním věstníku Evropské unie publikovány nová nařízení upravující další protiruské sankce v souvislosti s aktuálně probíhající krizí na Ukrajině.

Prováděcím nařízení Rady (EU) 2022/427 ze dne 15. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny byl dostupným zde, byl rozšířen sankční seznam o dalších 15 osob a 9 subjektů, na které se vztahuje zejména:

  • zmrazení majetku,
  • zákaz vstupu území EU,
  • zákaz poskytování finančních prostředků těmto osobám ze strany občanů EU,
  • přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru.

Dále byly nařízením Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dostupným zde, rozšířeny již účinné protiruské sankce a rovněž i uvaleny sankce nové, zejména se jedná o:

  • Zákaz investování do ruských společností působících v energetice, včetně zákazu poskytování půjček a úvěrů takovým osobám či zákaz vytváření společných podniků s takovými osobami, nebo zákaz poskytování investičních služeb souvisejících s činností takových osob;
  • Omezení vývozu zařízení, technologií a služeb pro energetický průmysl;
  • Zákaz dovážení výrobků ze železa a oceli uvedených na seznamu v příloze XVII (str. 22 a násl), pokud pocházejí z Ruska nebo byly vyvezeny z Ruska, dále zákaz tyto výrobky nakupovat, přepravovat či ve vztahu k nim poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc – jedná se zejména o různé plechy, pásy, výrobky z plechu, tyče, profily, betonářskou ocel, dráty, železniční materiál, trubky, tyče, dráty, vše blíže specifikováno v příloze XVII zmíněného nařízení;
  • Zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, přičemž tento zákaz se vztahuje na luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII (str. 31 a násl.), pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus, není-li v příloze stanoveno jinak;
  • Zákaz uzavírání jakýchkoli transakcí s některými státem vlastněnými podniky uvedenými na seznamu v příloze XIX (str. 45);
  • Zákaz poskytování veškerých ratingových služeb všem ruským osobám nebo subjektům, jakož i poskytování přístupu k veškerým službám předplatného souvisejícím s ratingovými činnostmi.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.