###

AKTUALITA

právní akutuality - UKRAJINA SAnkce


11/4/2022

Vážení klienti,

v návaznosti na právní aktuality z 8. dubna 2022, které obsahovaly předběžný výčet obsahu pátého balíčku protiruských sankcí, Vás informujeme, že ve věstníku Evropské unie je již k dispozici nařízení EU upravující pátý balíček protiruských sankcí v souvislosti s aktuálně probíhající krizí na Ukrajině, konktrétně se jedná o nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině („Nařízení 2022/576“), dostupné zde.

Nařízení 2022/576 rozšiřuje již účinné protiruské sankce a rovněž uvaluje i sankce nové. Zejména byl podstatně rozšířen seznam zboží a technologií, které je zakázáno dovážet či vyvážet z Ruska. Nově se jedná o:

Zákaz nákupu, dovozu nebo přepravy zboží uvedeného v příloze XXI Nařízení 2022/576, například:

 Dřeva, dřevěných výrobků a produktů;

 Nábytku;

 Určitých druhů skla a skleněných výrobků;

 Některých chemických sloučenin sloužících k výrobě plastů;

 Hnojiv;

 Cementu;

 Proudových motorů;

 Lodí;

 Mořských plodů apod.

Zákaz nákupu, dovozu nebo přepravy zboží uvedeného v příloze XXII Nařízení 2022/576, například:

 Černého a hnědého uhlí, paliv a produktů z něj vyrobených (brikety, koks, plyny a oleje, smola, dehet apod.)

Zákazy se však zatím nevztahují na dovoz titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia, železné rudy, ropy a zemního plynu.

Zákaz prodeje, dodávek, vývozu zboží uvedeného v příloze XXIII Nařízení 2022/576, kdy se jedná například o:

 Chemické sloučeniny/výrobky, vzácné kovy, minerály a ropné deriváty apod;

 Polymery a podobné látky;

 Barviva, laky, nátěry, přípravky k úpravě povrchu, rozpouštědla, ředidla;

 Mazací prostředky;

 Dřevo, výrobky ze dřeva, z plastů, papíru, kovové výrobky, výrobky z gumy a kaučuku, keramické a kamenné výrobky;

 Tkaniny, příze, vlákna přírodní i syntetická, textilie;

 Sklo a skleněné výrobky;

 Výrobky ze železa (plechy, trubky, profily, tyče, dráty, polotovary, ocel a ocelové výrobky;

 Výrobky z hliníku a jiných kovů;

 Kotle, pece, motory, turbíny;

 Různé druhy strojů, nástrojů, vozidel a jejich součástí.

Výše uvedené zákazy se však do 10. července 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Pokud se jedná o rámcové smlouvy, tak platí, že aby mohla být rámcová smlouva pro účely výjimek stanovených pro plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 považována za smlouvu ve smyslu příslušného nařízení, musí být dostatečně specifická mj. co do množství a ceny dodávaného zboží.

Berte dále na vědomí, že s výše uvedenými zákazy vývozu/dovozu se pojí rovněž zákaz poskytování jakékoliv technické pomoci nebo jiných služeb související s výrobou, údržbou výše uvedeného zboží či technologií.

Výše uvedené výčty jsou pouze obecné, zestručněné a nereflektují veškeré zboží, na které se vztahují protiruské sankce. Pokud máte za to, že se Vás či Vaší společnosti protiruské sankce týkají, neváhejte nás kontaktovat ohledně analýzy dopadů sankcí na konkrétní zboží či technologie. Zároveň upozorňujeme na dovozní/vývozní omezení plynoucí z předchozích nařízení, kterým jsme se věnovali v předchozích právních aktualitách.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.