###

AKTUALITA

Právní aktuality 7-8/2022


12/9/2022

Vážení klienti,

opět se na Vás obracíme s přehledem těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů. Úplně znění naleznete zde:

• Novela stavebního zákona odložena;

• Evidence skutečných majitelů;

• Nařízení rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu;

• Novela zákona o dani z příjmu zavádí nové zdanění nízkoemisních vozidel;

• Energetický zákon;

• Sleva na pojistném pro zaměstnance na zkráceném úvazku byla schválena;

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.