###

AKTUALITA

Informace pro Ukrajince v ČR – Prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců v České republice /  Інформація для українців у Чеській Республіці - Продовження тимчасового захисту для українців в Чехії


18/1/2023

Dočasná ochrana může být osobám, které ji obdržely, prodloužena do konce roku 2022, platnost vaší dočasné ochrany skončí 31. března 2023.

O prodloužení dočasné ochrany se můžete přihlásit pouze online.

Jak bude dočasná ochrana prodloužena?

Nová online registrační platforma pro prodloužení dočasné ochrany bude spuštěna nejdříve 24. ledna 2023.

Registrovat se můžete online do 31. března 2023.

Při online registraci si prosím rezervujte termín osobní návštěvy na Ministerstvu vnitra. Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem.

Registrací a rezervací konkrétního data bude vaše dočasná ochrana prodloužena do 30. září 2023. Budete tak mít dostatek času, abyste se v předem stanoveném termínu dostavili na náš úřad a obdrželi vízový štítek.

V den, který jste si zvolili při online registraci, se musíte osobně dostavit do kanceláře ministerstva vnitra.

Musíte mít s sebou

  • platný cestovní pas, pokud jste jeho vlastníkem, nebo jiný doklad prokazující vaši totožnost, pokud platný cestovní pas nemáte.
  • potvrzení o bydlišti (potvrzení se nevyžaduje, pokud žijete v sociálním útulku poskytovaném státem nebo jste požádali o dočasnou ochranu po 27. červnu 2022 a od té doby jste nezměnili místo pobytu),
  • dokumenty potvrzující vaše oprávnění zastupovat osobu mladší 18 let jejím jménem.

Pokud splníte výše uvedené podmínky, bude vám vydána vízová nálepka. Tím se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2024.

Informace z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

-

Тимчасовий захист можуть продовжити особи, які його отримали до кінця 2022 року, термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться 31 березня 2023 року.

Зареєструватися на продовження тимчасового захисту можна лише онлайн.

Як буде проходити продовження тимчасового захисту?

Нова платформа онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту буде запущена не раніше 24 січня 2023 року.

Ви матимете змогу зареєструватися онлайн до 31 березня 2023 року.

При онлайн-реєстрації зарезервуйте дату для особистого візиту відділення Міністерства внутрішніх справ. Підтвердження реєстрації отримаєте на електронну пошту.

Зареєструвавшись та резервуючи певний термін, ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Таким чином, матимете достатньо часу, щоб з'явитися до нашого відділення у заздалегідь визначену дату для отримання візової наклейки.

У дату, яку ви обрали під час онлайн реєстрації, потрібно особисто прибути на відділення Міністерства внутрішніх справ.

З собою потрібно мати:

  • дійсний закордонний паспорт, якщо ви являєтесь його власником або інший документ, що засвідчує вашу особу, якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта.
  • підтвердження про проживання (підтвердження не обов'язкове у разі, якщо проживаєте у соціальному прихистку, який надає держава або ви оформили тимчасовий захист після 27 червня 2022 р. та з цього часу не змінювали місце проживання),
  • документи, що підтверджують ваші повноваження представляти особу віком до 18-ти років, від її імені.

Якщо ви дотримаєтесь вище перерахованого, вам наклеять візову наклейку. Це продовжить термін дії вашого тимчасового захисту до 31 березня 2024 року.

Інформація з офіційного сайту https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx