###

AKTUALITA

#HRNOTES 41


13/10/2023

V připomínkovém řízení se nachází návrh další novely zákoníku práce, který implementuje směrnici EU o minimálních mzdách.

Klíčovou změnou je zavedení mechanismu pro valorizaci minimální mzdy na základě ekonomických faktorů, jako je průměrná mzda a kupní síla. V souvislosti s tím navrhuje změnu také v oblasti zaručených mezd podle kvalifikace pracovníků.

Novela také podporuje kolektivní vyjednávání a odstraňuje blokace kolektivního vyjednáváni při existenci více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele.

Nakonec se navrhuje také zrušení povinnosti zaměstnavatelů vydávat písemný rozvrh dovolené a zakotvení dodatkové dovolené pro určité zdravotnické pracovníky.

Účinnost zákona je navrhována od 1. července 2024.

#FORLEX #HRNOTES