###

AKTUALITA

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU


16/2/2024

Novela zákona navrhuje mimo jiné zpřísnění odejmutí zemědělské půdy I. a II. třídy. Odejmutí zemědělské půdy I. a II. třídy by dle novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nebylo možné pro záměry pro obchod nebo skladování o rozsahu větším než 1 ha či záměry energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu, a to s výjimkou záměrů podle § 8a (tj. agrovoltaiky).

Konečné znění novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dosud není známa. Pozměňovací návrhy navrhují absolutní zákaz zjemnit, a to například zavedením možnosti udělení výjimky ze strany Ministerstva ŽP či zavedeném časové výjimky o délce 10 let pro záměry, které mají být umístěny v ploše, která je v územním plánu vymezena / navržena v rozhodnutí o pořízení aktualizace územního plánu / schválena do roku od účinnosti novely.

Projednání novely, jakož i její znění, pro Vás budeme i nadále sledovat.