###

AKTUALITA

#HRNOTES 9


1/3/2024

PTSD jako pracovní úraz

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda může být posttraumatická stresová porucha (PTSD), kterou zažil svědek (zaměstnanec) traumatizující události, uznána za pracovní úraz. Soud konstatoval, že za specifických okolností mohou následky traumatizujících situací na pracovišti představovat pracovní úraz, za který nese odpovědnost zaměstnavatel. Pro kvalifikaci PTSD jako pracovního úrazu je dle soudu nezbytné, aby zaměstnanec byl buď přímým účastníkem, nebo aby byl jejím svědkem, událost se odehrála v rámci plnění zaměstnancových pracovních úkolů či s nimi souvisela, událost způsobila mimořádně intenzivní stresující zážitek a situace výrazně překročila běžné pracovní podmínky.

#HRNOTES #FORLEX