###

AKTUALITA

#HRNOTES 10


8/3/2024

Změny v konsolidačním balíčku?

Při druhém čtení sněmovního tisku č. 570 ze dne 1. března 2024 podala skupina koaličních poslanců pozměňovací návrhy k zákonům z tzv. konsolidačního balíčku. Návrhy cílí především na upřesnění některých otázek – jako např. konkretizace okruhu daňově osvobozených kulturních a sportovních akcí pořádaných zaměstnavatelem, stanovení nového speciálního způsobu ocenění nepeněžního příjmu u zaměstnance využívajícího zařízení péče o děti či rozšíření okruhu zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel osvobodit nepeněžní plnění ve formě stravování k přímé spotřebě. Součástí návrhů je mj. také doplnění nákladů zaměstnavatele na společenské akce do výčtu daňově neuznatelných plnění nebo rozšíření případů, kdy nově zavedený režim vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů pro účel DPPO ze zákona automaticky zaniká.

Zároveň minulý týden ministr práce a sociálních věcí oznámil, že odvody na zdravotní a sociální pojištění by zaměstnanci na dohody o provedení práce měli dle nových přísnějších pravidel platit až od roku 2025. V původně navrhovaném termínu od 1. 7. 2024 by měla být zavedena pouze plošná evidence všech uzavřených dohod u ČSSZ. A uvažuje se také ještě i o zjednodušení systému platby odvodů u těchto zaměstnanců.

#FORLEX #HRNOTES