###

AKTUALITA

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ SPOLEČNOSTI RUNECAST


21/3/2024

Tým Forlex, advokátní kancelář, vedený partnerem naší advokátní kanceláře Ivanem Barabášem, doplněný o Dominika Šolce a Štěpánku Hawerlandovou, poskytoval v nedávné době právní poradenství společnosti Runecast, známou pro své inovativní řešení v oblasti prediktivní analytiky a automatizace IT operací, a to v souvislosti s prodejem 100 % podílů mezinárodního holdingu Runecast.

Runecast se tak spojuje s Dynatrace, předním světovým poskytovatelem v oblasti softwarové observability a bezpečnosti.

Jsme hrdí na to, že jsme že jsme byli vyzváni, abychom společnosti Runecast poskytli poradenství při této významné transakci. Celý tým Forlexu děkuje našemu klientovi, že si pro realizaci tohoto zajímavého projektu v IT sektoru vybral právě naši advokátní kancelář.

...

The Forlex team, led by our law firm partner Ivan Barabáš, supplemented by Dominik Šolc and Štěpánka Hawerlandová, recently acted as legal advisor to Runecast, a company known for its innovative solutions in the field of predictive analytics and IT operations automation, in connection with the sale of 100% shares of the entire international holding Runecast.

This aquisition brings Runecast together with Dynatrace, a leading global provider in software observability and security.

We are proud to have been called upon to advise Runecast on this significant transaction. The entire Forlex team thanks our client for choosing our law firm to execute this exciting project in the IT sector.