###

AKTUALITA

#HRNOTES 14


5/4/2024

Chystaná pravidla pro odvody z DPP se možná výrazně změní

Poslaneckou sněmovnu čeká 3. čtení návrhu novely zákona o investičních společnostech, který obsahuje vcelku zásadní změny podmínek pojištění u dohod o provedení práce („DPP“). MPSV v aktuálním znění navrhuje nejen odložení podstatné části nedávno přijatých změn v čase, ale i úpravu celého nastavení systému zavedeného konsolidačním balíčkem, a to ještě předtím než současná platná právní úprava vůbec nabyde účinnosti.

Povinnost oznamovat všechny DPP ČSSZ by měla začít platit v původně plánovaném termínu od 1. 7. 2024 v nezměněné podobě, ale povinnost odvádět dle nových pravidel z příjmů z DPP odvody by měla být nově zavedena až 1. 1. 2025.

Navrhovány jsou navíc i koncepční změny. Příjmy ze všech DPP by nově měly být osvobozeny od odvodů jen v limitu zaměstnání malého rozsahu (tj. aktuálně 4.000,- Kč měsíčně). Pravidla by tedy byla totožná jako pro dohody o pracovní činnosti. U DPP by ale nově měl být navíc zaveden systém jedné zvýhodněné DPP, která bude označena jako „oznámená dohoda“. U té by měl být zaměstnavatel za zaměstnance povinen hradit pojistné až ve chvíli, kdy zaměstnancův započitatelný příjem přesáhne 25% průměrné mzdy (pro rok 2024 by šlo o částku 10.500 Kč.). Všechny DPP uzavřené u jednoho zaměstnavatele by se pro tyto účely přitom měly sčítat a režim oznámené dohody by měl moci v daném kalendářním měsíci uplatnit pouze zaměstnavatel, který jej ČSSZ oznámí jako první. V systému by přitom měl být zaměstnavatel schopen si předem zkontrolovat, že režim oznámené dohody u daného zaměstnance skutečně může uplatnit a měly by tak odpadnou zásadní praktické problémy stávajícího znění – nejistota zaměstnavatele stran výše nákladů na daného zaměstnance a potenciální vymáhání pojistného zaplaceného za zaměstnance od pracovníka, kterému už byla mzda vyplacena v době, kdy zaměstnavatel o povinnosti odvodovat ještě nevěděl.

V jaké podobě bude nakonec novela schválena pro Vás ve Forlexu samozřejmě bedlivě sledujeme!