###

AKTUALITA

Ústavní soud ocenil přelomový judikát nejvyššího soudu k souběhu funkcí


12/11/2018

Ústavní soud vydal v nedávné době další rozhodnutí k problematice tzv. souběhu funkcí, ve kterém dovodil protiústavní zásah do práva stěžovatele na soudní ochranu ve spojení s porušením práva na svobodné jednání a spravedlivou odměnu za práci. Svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí obecných soudů o neplatnosti příslušné manažerské smlouvy (z důvodu údajného zakázaného souběhu funkcí). Ústavní soud tím mimo jiné odkázal na svůj dřívější nález, ve kterém zdůraznil, že české zákony zákaz souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu nikdy výslovně nestanovily a pokud za tohoto legislativního stavu obecné soudy chtějí dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně zakotven zákony, musí pro takové závěry předložit velmi přesvědčivé argumenty, což se podle Ústavního soudu v předmětné věci nestalo. Současně ve svém rozhodnutí Ústavní soud ocenil změnu judikatury Nejvyššího soudu ČR, ke které došlo v mezidobí na základě rozsudku oceněného na letošních Karlovarských právnických dnech jako judikát roku 2018, jehož závěry jsme představili v dřívějších aktualitách. V naší kanceláři Vám rádi blíže objasníme problematiku tzv. souběhu funkcí a pomůžeme připravit manažerské smlouvy na míru.