###

AKTUALITA

Poskytování investičních pobídek dozná změn


10/5/2019

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh novely zákona o investičních pobídkách. Na podkladě projednávaného návrhu by bylo možné investiční pobídku poskytnout na investiční akce realizované v oborech zpracovatelského průmyslu, v technologických centrech a v centrech strategických služeb. Na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje ČR, vývoje míry nezaměstnanosti a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí stanoví vláda nařízením, na které typy investičních akcí bude možné za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst investiční pobídku poskytnout. Nařízením bude rovněž stanovena mj. minimální hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku či minimální počet nových pracovních míst, a to v závislosti na typu investiční akce, dotčeném regionu a velikosti příjemce investiční pobídky.