###

AKTUALITA

Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu insolvenčního zákona


12/6/2019

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely insolvenčního zákona, jež má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků neschopných uhradit své dluhy v plné výši.

Dle schválené novely insolvenčního zákona bude oddlužení splněno, jestliže (i) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, (ii) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek, (iii) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Účinnost novely je, s výjimkou některých ustanovení, stanovena na 1. 6. 2019.