###

AKTUALITA

Konec bezvýsledných exekucí?


30/12/2019

V současné době jsou v Poslanecké sněmovně projednávány dva návrhy novel exekučního řádu, které mají za cíl snížit počet podávaných exekučních návrhů a zároveň zbavit exekutory bezvýsledných, roky se táhnoucích exekucí.

Pokud by změny navrhované novelami prošly, byla by zavedena například paušálně stanovená náhrada hotových výdajů, spolu se zálohou na náklady exekuce, kterou by hradil exekutorovi oprávněný. Tento požadavek by stavěl oprávněného před rozhodnutí, zda si je vědom alespoň nějakého majetku povinného, protože pokud by nebyla pohledávka vymožena, tyto výdaje nezíská zpět.

Dále v případě, že po podání návrhu exekutor z rejstříku zahájených exekucí zjistí, že je proti povinnému vedeno jiné exekuční řízení, postoupí podaný návrh exekutorovi, který toto exekuční řízení vede. Exekuce vedené proti témuž povinnému, koncentrované u jednoho exekutora, mají za cíl snížit náklady exekuce. Pokud v exekuci po dobu 3 let nedojde ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti (která by postačovala alespoň ke krytí nákladů exekuce) a zároveň by nedošlo k zjištění či zajištění žádného majetku v exekuci postižitelného, zastaví exekutor exekuci i bez návrhu a souhlasu oprávněného. Pokud by došlo ke zjištění či zajištění postižitelného majetku, ale přesto by nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, zastaví se exekuce po 9 letech. Tato část novely má za cíl zabránit bezvýslednému hromadění řízení.

Současně je navrhováno, aby došlo k zavedení krajské a místní příslušnosti exekutorů. Obě novely prošly prvním čtením a byly přikázány k projednání výborům.