###

AKTUALITA

Zavádí se eNeschopenka


22/1/2020

Od 1. 1. 2020 Česká správa sociálního zabezpečení zahajuje ostrý provoz nového povinného systému tzv. eNeschopenky. Cílem zavedení tohoto systému je zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými/pojištěnci, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ. Pojištěnci už nebudou muset předávat doklady svému zaměstnavateli; v papírové podobě zaměstnanci však dál zůstane průkaz práce neschopného. Náhrada mzdy i nemocenské má pojištěnci přijít automaticky.

Pro zaměstnavatele tak již nebude vystavován žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Nemocný pojištěnec však i v takovém případě je povinen o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informovat svého zaměstnavatele (např. telefonicky či e-mailem). Zaměstnavatel rovněž bude mít možnost ověřit či stáhnout údaje o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců; na vyžádání mu budou ze strany ČSSZ zasílány i notifikace.

Po 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku v elektronické podobě. Do přílohy žádosti nově bude uváděna informace o tom, kam je nemocnému vyplácena mzda nebo plat. Při skončení dočasné pracovní neschopnosti pak bude zaměstnavatel povinen zaslat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Neschopenky, které byly vystaveny do 31. 12. 2019 na stávajícím tiskopisu, budou nadále spravovány jako doposud na papírových tiskopisech předávaných zaměstnavateli a následně předávány příslušné OSSZ.