###

AKTUALITA

KORONAVIRUS: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NÁVRATY OBČANŮ Z ITÁLIE


6/3/2020

Vážení klienti,

dnes (6. 3. 2020) bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví České republiky mimořádné opatření týkající se povinné karantény občanů, kteří se do České republiky vrací z Itálie. Vzhledem k tomu, že velké množství našich klientů se momentálně potýká s otázkou, jak uvedené opatření řešit z praktického hlediska, přinášíme Vám následující souhrnné doporučení:

Opatření Ministerstva zdravotnictví

▪ Osoby s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území celé Itálie do České republiky, mají tuto skutečnost bezprostředně oznámit svému praktickému lékaři

▪ Oznámení praktickému lékaři má být učiněno vzdáleným způsobem (telefonicky, e-mail, skype, atd.)

▪ Praktický lékař má povinnost rozhodnout u těchto osob o karanténě v délce 14 dnů

▪ Osoby, u kterých bude rozhodnuto o karanténě mají nárok na náhradu mzdy obdobně jako u dočasné pracovní neschopnosti

▪ Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3.000.000 Kč

Praktická opatření doporučovaná zaměstnavatelům

▪ Doporučujeme kontaktovat všechny zaměstnance, o kterých víte, že se jich opatření potenciálně týká (v případě pochybností kontaktujte všechny, kteří se v těchto dnech vrací z dovolené);

▪ Pokud se Vaši zaměstnanci vrací v sobotu (7. března 2020) z Itálie a měli by rovnou v neděli (8. března 2020) nastoupit na směnu – doporučujeme těmto zaměstnancům nařídit, aby se nedostavovali k výkonu práce a zůstali doma v režimu překážek v práci na straně zaměstnavatele;

▪ Na rozdíl od dočasné pracovní neschopnosti nelze karanténu nařídit zpětně;

▪ Zároveň doporučujeme tyto (i všechny ostatní) zaměstnance instruovat, aby hned v pondělí (9. března 2020) kontaktovali svého praktického lékaře, který je povinen nařídit jim karanténu (v souladu s opatřením MZ ČR);

▪ Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby v případě, kdy je to možné, došlo k dohodě o home-office mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Máme za to, že souběh zákonné překážky v práci a home-office může být obecně problematický (nicméně rizika vyplývající z implementace doporučení MZ ČR považujeme za nízká);

▪ Doporučujeme Vám apelovat na všechny zaměstnance, aby ve svém zájmu i v zájmu svých kolegů splnili svou zákonnou prevenční povinnost (tj. zejména nepůsobit zaměstnavateli újmu a dbát o zdraví své i ostatních zaměstnanců) a upustili od plánovaných cest do Itálie.

V případě, že budete mít jakékoliv další otázky, samozřejmě je pro Vás rádi zodpovíme.