###

AKTUALITA

KORONAVIRUS: DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOŽNOSTECH, JAK SE VYROVNAT S KRIZÍ A MOŽNOSTECH STÁTNÍ PODPORY


24/3/2020

Vážení klienti,

dne 19. 3. 2020 přijala Evropská Komise tzv. dočasný rámec pro podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím epidemie COVID-19 („Dočasný rámec“), který má pomoci napravit vážné narušení evropské ekonomiky. Cílem je co nejrychleji umožnit členským státům poskytnutí podpory společnostem ve finančních obtížích způsobených epidemií COVID-19. Rámec bude fungovat do konce prosince 2020, v případě potřeby může být jeho platnost prodloužena.

Důvodem vzniku tohoto evropského opatření je, že pokud by takový Dočasný rámec neexistoval, prakticky jakákoli podpora poskytovaná členským státem podnikatelům by mohla být evropskými institucemi považována za zakázanou veřejnou podporu.

Je samozřejmě s otazníkem, zda se v současné situaci členské státy EU skutečně mají omezovat pouze tímto Dočasným rámcem. Veřejná prohlášení ze strany vlád (nejen v ČR) naopak působí podstatně velkoryseji. Bylo by však překvapivé, pokud by si vlády skutečně dovolily mimo limity Dočasného rámce (který nepochybně v budoucnu ještě může být navýšen) vystoupit. České vlády totiž doposud vždy evropská pravidla veřejné podpory úzkostlivě dodržovaly. To samozřejmě také neznamená, že si u Evropské komise nemohou vyžádat další výjimky.

Stručný přehled opatření dle Dočasného rámce:

1. Přímé granty, daňové výhody

Členské státy budou moci zavést režimy poskytování grantů až do výše 800 000 EUR pro každou společnost s naléhavou potřebou likvidity.

2. Státní záruky za bankovní úvěry

Členské státy budou moci poskytovat státní záruky, aby zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují. Záruka nesmí překročit 90 % (v případech, kdy jsou ztráty rozděleny rovnoměrně za stejných podmínek mezi úvěrující instituci a stát) a 35 % (pokud jsou ztráty nejprve připsány státu a až následně úvěrující instituci). Doba trvání záruky je omezena na šest let.

3. Subvencované veřejné úvěry

Členské státy budou moci podnikům poskytovat úvěry na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Úroková sazba se musí rovnat alespoň základní úrokové sazbě platné k 1. 1. 2020 plus marže úvěrového rizika odpovídající minimální úrovni definované státními zárukami. Snížené úrokové sazby lze použít po dobu šesti let.

4. Záruky pro banky, které zprostředkovávají podporu do reálné ekonomiky

Dočasný rámec stanoví, že pokud státy chtějí využít stávající úvěrovou kapacitu bank a použít je jako zprostředkovatele podpory pro podniky (zejména pro malé a střední), tato podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných.

5. Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

Všechny typy podpor mají společné to, že mohou být poskytnuty pouze společnostem, které k 31. 12. 2019 nebyly v obtížích, ale do obtíží se dostaly až v důsledku COVID-19. Podpory musí být poskytnuty nejpozději do 31. 12. 2020.

Členské státy tak nyní mohou připravovat programy podpory.

Programy bude třeba nastavit tak, aby obsahovaly a splňovaly podmínky stanovené Dočasným rámcem. Jakmile Komise schválí vnitrostátní plán, mohou členské státy jednotlivou podporu poskytnout okamžitě, bez souhlasu Komise. Schvalování probíhá velmi rychle (např. pro Dánsko bylo rozhodnutí vydáno do 24 hodin od oznámení dánského programu Komisi).

V případě, že budete mít jakékoliv další otázky, samozřejmě je pro Vás rádi zodpovíme.