###

AKTUALITA

KORONAVIRUS UPDATE


26/3/2020

Vážení klienti,

níže Vám posíláme aktualizovaný přehled opaření, které vláda přijala v souvislosti s šířením koronaviru.

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. 4. 2020. Stejně tak byla prodloužena veškerá další mimořádná opatření.

PENDLEŘI

S účinností od 26. 3. 2020 (00:00 hod) se nově pendleři rozdělují na 2 skupiny podle místa překračování hranice:

- Pendleří překračující hranice mezi ČR a Slovenskem / Polskem (i pendleři jezdící z těchto zemí pracovat do ČR)

 pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud

 tato pravidla jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic (alespoň 3x týdne v jednom směru)
 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele a knížku tzv. přeshraničního pracovníka

Při překročení hranic z České republiky do Polska zavedlo Polsko pro období od 27. 3. 2020 do 11. 4. 2020 povinnou karanténu. Toto opatření by mělo dle dostupných informací dopadat i na polské zaměstnance pracující v ČR. Povinnou karanténu nařizuje po návratu z České republiky také Slovensko.

- Pendleři překračující hranice mezi ČR Německem / Rakouskem

 nová pravidla

 rozlišuje se:

 • osoby pendlující z území ČR (tj. s bydlištěm v ČR a místem výkonu práce v zahraničí)
 • osoby pendlující na území ČR (tj. s bydlištěm v zahraničí a místem výkonu práce v ČR)

 Pro obě skupiny platí:

 • musí pendlovat pouze v turnusech (každý turnus o délce nejméně 21 kalendářních dní – neplatí podmínka četnosti překračování)
 • nemusí splňovat 100 km vzdálenosti od státní hranice – pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto povede policie v elektronické podobě, ale stále musí mít potvrzení o pendlování od zaměstnavatele

 Pro Čechy vyjíždějící z území ČR dále platí:

 • mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dnů
 • karanténa nařízená lékařem, při novém turnusu předložit potvrzení PČR

 Pro cizince dojíždějící na území ČR dále platí:

 • po ukončení nejméně 21denního cyklu – 14 denní pauza před novým 21 denním cyklem
 • neplatí karanténa – nelze nařídit v Německu / Rakousku – ale musí absolvovat 14 denní pauzu mimo ČR

Porušením délky turnusu (21 kalendářních dní) se ztrácí postavení pendlera.

Mezinárodní (nákladní) doprava je zcela samostatnou výjimkou – zejména řidiči kamionů nejsou pendlery

- platí pro ně povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy

- režimová omezení jako pro ostatní osoby na území ČR

OŠETŘOVNÉ

Parlament schválil změny ošetřovného, a to tak že:

- ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření / krizových opatření v souvislosti s koronavirem, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení (tedy i po vyčerpání řádné podpůrčí doby)

- ošetřovné bude vypláceno všem zaměstnancům, kteří zůstanou doma s dětmi mladšími 13 let;

- dva pečující se budou moci v péči o dítě podle potřeby střídat

- nárok na ošetřovné vznikne i v případě, že o uzavření školského zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel

- po podepsání prezidentem republiky se bude ošetřovné vyplácet zpětně k datu přijetí mimořádných opatření

- ošetřovné stále činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu

Podpis prezidenta republiky k tomuto zákonu očekáváme v nejbližších dnech.

PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI – ANTIVIRUS

- Vláda schválila usnesením další části programu na ochranu zaměstnanosti – Antivirus.

- Příspěvek bude poskytován Úřadem práce ČR.

- Metodika k poskytování příspěvků, která upraví účinnost programu, proces podávání žádostí, rozhodování o nich a výplatu kompenzací, by měla být vyhotovena do konce tohoto týdne.

- V současné chvíli zahrnuje program Antivirus tato opatření:

V případě, že budete mít jakékoliv další otázky, samozřejmě je pro Vás rádi zodpovíme.