###

AKTUALITA

VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NA ÚPRAVU PROGRAMU ANTIVIRUS A METODIKU K JEHO PROVEDENÍ


1/4/2020

Dne 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus a metodiku pro jeho provedení. Upravený program se dost významně liší od tezí zveřejněných v průběhu minulého týdne.

Přinášíme Vám aktualizovaný základní rámec programu Antivirus a základní dosud dostupné informace k jeho čerpání. Další informace a podmínky pro fungování programu budou dle vyjádření vlády postupně doplňovány a konkretizovány.

- Materiál doposud zveřejněný ze strany MPSV obsahuje řadu nepřesností a očekáváme proto výkladové problémy a nejasnosti při žádání o finanční prostředky z programu;

- Stanovení podmínky, že zaměstnavatel „striktně“ dodržuje zákoník práce vzbuzuje podezření, že může být tendence zpětně (po poskytnutí příspěvků) z širokého spektra důvodů revidovat, zda u daného zaměstnavatele nárok skutečně vznikl (dle dostupných informací bude vzhledem k omezeným možnostem kontroly před vyplacením příspěvků probíhat zejména důsledná následná kontrola);

- Stále není jasné podrobné fungování programu, zejména není dostupná příslušná metodika, vzor žádostí ani dokládané dokumenty (i podrobnější informace k programu, z nichž v tomto shrnutí čerpáme, byly z webu MPSV krátce po zveřejnění staženy);

- Lze očekávat, že dojde k dalším (a to i zásadnějším) změnám samotného programu.

Situaci pro Vás nicméně sledujeme a jsme připraveni Vám poskytnout veškerou pomoc při podávání žádostí a uplatňování nároků v rámci programu Antivirus.

DALŠÍ KORONAVIRUS AKTUALITY

- Vláda schválila jednorázový příspěvek pro OSVČ ve výši 25.000 Kč (ovšem za splnění relativně přísných podmínek);

- Dnes (1. 4. 2020) také byla spuštěna první vlna vyplácení ošetřovného pro OSVČ, pro kterou bylo prozatím alokováno 100 mil. Kč – doporučujeme tedy žádost podat co nejdříve;

- K projednání poslaneckou sněmovnou byl vládou schválen návrh novely

  •  exekučního zákona, který navrhuje zastavení některých exekucí, ve kterých nebylo v posledních 3 letech nic vymoženo a ani nebyl zjištěn žádný majetek;
  •  insolvenčního zákona, který by měl poskytnout do 31. 8. 2020 ochranu podnikatelům (za předpokladu, že nebyli k 12. 3. 2020 v úpadku) spočívající v možnosti odložení povinnosti podat sám na sebe insolvenční návrh, ochranu před věřitelskými insolvenčními návrhy nebo institut mimořádného moratoria.