Naše služby

REGULATORIKA A VEŘEJNÝ SEKTOR

Regulace znamená omezení podnikatelské i osobní svobody.

My regulační omezení nestanovíme. Známe hranice státní moci a pomůžeme Vám ochránit Vaše práva v labyrintu regulací.

Regulatorika

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

 • Správní řízení
 • Správní soudnictví
 • Analýza rizik, nákladů a alternativ veřejné regulace na obecní i krajské úrovni
 • Asistence v povolovacích řízeních
 • Ochrana při nečinnosti orgánů veřejné moci

ZVLÁŠTNÍ OBLASTI:

 • Daně, poplatky a cla
 • Energetika
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Stavební právo
 • Zdravotnictví
 • Životní prostředí
 • Hospodářská soutěž
 • Veřejné zakázky a veřejná podpora

Tým