Naše služby

PRIVÁTNÍ KLIENTI

Pokud jde o osobní záležitosti, klienti kladou na kvalitu právní služby ty nejvyšší nároky.

Proto se u nás v kanceláři věnuje klientům z řad významných fyzických osob výhradně stabilní tým zkušených advokátů, kteří dbají nejen na vysokou odbornou úroveň služeb a dostupnost, ale také na osobní přístup a maximální důvěrnost.

Privátní klienti

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

 • Strukturování a správa osobního a rodinného majetku
 • Právní podpora při realizaci soukromých investic
 • Rodinné a dědické záležitosti
 • Prevence a mitigace osobní odpovědnosti
 • Právní podpora pro vrcholový management společností
 • Služby spojené s dalšími osobními potřebami klientů

ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

 • Zakládání a správa tuzemských či zahraničních společností, svěřenských fondů a rodinných nadací
 • Komplexní podpora při nákupech a prodejích soukromých aktiv, včetně private equity a residenčních nemovitostí
 • Mezigenerační transfer kapitálu a plánování nástupnictví zajišťující efektivní správu soukromých aktiv pro případ významných životních situací
 • Poradenství při sepisu předmanželské smlouvy, zúžení společného jmění manželů, a zastupování při rozvodu
 • Poradenství při sepisu manažerských smluv, řešení otázek motivace a odpovědnosti manažerů, D&O pojištění
 • Zastupování klientů v soudních a správních řízeních: řešení dopravních přestupků a daňových deliktů, vymáhaní škody na majetku a zdraví, zprostředkování a koordinace právní podpory v daňových a trestních řízeních

Tým