Náš tým

IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

Advokát, společník

BIO

Ivan Barabáš je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř dvacetiletou zkušeností v poskytování právní služeb klientům z řad významných zahraničních a českých korporací, investičních skupin a soukromých osob. Specializuje se na akvizice a prodeje společností, korporátní insolvence a restrukturalizace, a dále také na specifické otázky v oblasti bankovnictví a financování. V rámci své dlouholeté právní praxe radil Ivan Barabáš rovněž klientům v oblasti správy soukromého majetku, manažerské odpovědnosti, forenzních a právních auditů, a právní podpory poskytovatelům odborných služeb.

V oblasti akvizic a prodejů se Ivan Barabáš účastnil mnoha významných transakcí na českém trhu, zejména v odvětvích bankovnictví, energetiky, strojírenství, automobilového průmyslu, IT a služeb. V oblasti korporátních insolvencí a restrukturalizací se Ivan Barabáš specializuje především na mimosoudní řešení úpadku a reorganizace. V oblasti bankovnictví a financování má Ivan Barabáš bohaté zkušenosti například s blokovými transakcemi s pohledávkami, faktoringem a dalšími formami pohledávkového financování, finančními restrukturalizacemi a akvizičním financováním.

Před založením advokátní kanceláře FORLEX působil Ivan Barabáš více než deset let v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, od roku 2011 v pozici partnera kanceláře spoluodpovědného za vedení její ostravské pobočky. V roce 2010 absolvoval Ivan Barabáš tříměsíční pracovní stáž v přední nizozemské právní firmě De Brauw Blackstone Westbroek v Amsterodamu. Před svým nástupem do Havel, Holásek & Partners pracoval Ivan Barabáš v pražské pobočce rakouské advokátní kanceláře Wolf Theiss & Partners a dále ve skupině ČSOB.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Obchodní korporace
 • Bankovní financování
 • Obchodní vztahy
 • Privátní klienti

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Zastupování brněnské společnosti při akvizici inženýrské společnosti zabývající se dodávkami v energetice od zahraničního majitele, včetně právní podpory při nastavení post-akviziční spolupráce v rámce probíhajících projektů
 • Poradenství slovinské skupině při akvizici české společnosti zaměřující se na vývoj, konstrukci, výrobu a prodej elektromechanických prvků pro automobilový průmysl, elektroniku a elektrotechnický průmysl
 • Poradenství majitelům IVF kliniky při prodeji společnosti strategickému investorovi, včetně souvisejících regulatorních aspektů
 • Poradenství přední rakouské finanční skupině při několika podnikových transakcích v ČR, včetně komplexní právní podpory při akvizici části podniku konkurenční banky zaměřené na retailové bankovní služby a akvizici jedné ze stavebních spořitelen působících na českém trhu
 • Poradenství významnému mezinárodnímu výrobci v oblasti spotřebitelského zboží v souvislosti s několika akvizicemi a prodeji ochranných známek a souvisejících aktiv v ČR
 • Poradenství přední mezinárodní skupině podnikající v oblasti bezpečnostních služeb při několika akvizicích v ČR a SR
 • Poradenství polskému fondu soukromého kapitálu při několika akvizicích a prodejích podniků v oblasti informačních technologií a e-commerce
 • Poradenství českému dodavateli v oblasti specializovaných sklářských technologií při akvizici společnosti v zahraničí a právní podpora při rozvoji obchodních aktivit na zahraničních trzích
 • Poradenství zahraničním investorům při několika akvizicích portfolií pohledávek v České republice, včetně poradenství při financování těchto transakcí a při následné správě portfolií v České republice
 • Zastupování německého člena významné mezinárodní chemické skupiny při uplatňování práv v insolvenčním řízení vedeném proti EPC dodavateli v České republice
 • Poradenství správci konkursní podstaty v rámci jednoho z největších konkursních řízení v České republice týkajících se finanční instituce
 • Poradenství vrcholovému vedení předních českých bank ohledně poradenství v oblasti vymezení působnosti členů statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců banky v interních předpisech banky
IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2002), titul Mgr.
 • Universiteit Utrecht, Utrecht (2002)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha (2005), titul Ing.

JAZYKY

český, anglický

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora
 • INSOL Europe

E-MAIL

ivan.barabas@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu