Náš tým

JAKUB DOSTÁL, MGR.

Advokátní koncipient

BIO

Jakub Dostál je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, energetické právo a závazkové právo.
Jakub Dostál je absolventem studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se účastnil řady stáží a absolvoval také jednosemestrální studijní pobyt na katedře práva a státní správy Varšavské univerzity. Po úspěšném ukončení studia pracoval bezmála rok v mezinárodní advokátní kanceláři v Ostravě.

V advokátní kanceláři FORLEX začal působit v roce 2021 jako právní koncipient.

V rámci práva obchodních korporací se zaměřuje jak na běžnou agendu provozu a správy obchodních korporací (corporate governance), tak i na strukturální změny, přeměny, zakládání obchodních korporací či likvidace.

V oblasti energetického práva se Jakub Dostál podílí na poskytování právního poradenství klientům působcích na českém trhu s elektřinou.

V oblasti závazkového práva se Jakub Dostál podílel na přípravě a připomínkování smluvní a jiné dokumentace v rozličných odvětví průmyslu, dopravy a dalších.

Ve všech zmíněných oblastech se Jakub Dostál podílí na poskytování právního poradenství pro tuzemskou i zahraniční klientelu.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • obchodní korporace
  • energetické právo
  • závazkové právo
JAKUB DOSTÁL, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2020), titul Mgr.
  • Varšavská Univerzita, fakulta práva a státní správy, Polsko (2019)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

jakub.dostal@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu