Náš tým

MARTIN ŠLAMPA, MGR.

Advokát, zapsaný mediátor

BIO

Martin Šlampa je advokátem specializujícím se na spornou agendu a zapsaným mediátorem. Zastupuje klienty v široké oblasti obchodněprávních sporů i ve správním řízení a řízení před správními soudy. Zaměřuje se též na zastupování klientů v daňových sporech s finanční správou.

Martin začal svou profesní dráhu jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu Jana Passera (aktuálně soudce Soudního dvora EU). Následně působil šest let v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, jako koncipient, advokát a následně senior advokát. Zde byl součástí týmu zabývajícího se spornou agendou a zastupoval klienty mimo jiné ve sporech ze smluv o dílo (včetně stamilionových arbitráží týkajících se významných investičních celků), o ochranu před nekalou soutěží, o náhradu škody z porušení práva hospodářské soutěže, v korporátních sporech mezi společníky a mnoha dalších. Martin se také podílel na rozvoji praxe spočívající v zastupování klientů v daňových sporech s finanční správou a úspěšně hájil práva klientů v oblasti daní z příjmů, DPH či spotřebních daní.

Následně působil jako vedoucí právního oddělení ve společnosti České přístavy, a.s. a jako senior counsel v ostravské huti, kde řešil zejména smluvní agendu a spory z obchodněprávních vztahů a z oblasti energetického práva. Po návratu do advokacie spojil síly s advokátní kanceláří FORLEX, aby zde dále rozvíjel oblast sporné agendy včetně správního soudnictví a daňových sporů.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Sporná agenda v obchodních a civilních věcech
 • Správní právo a správní soudnictví
 • Daňové spory
 • Stavební právo

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Zastupování globální Big Tech společnosti ve sporu o náhradu škody z důvodu zneužití dominantního postavení
 • Zastupování mezinárodní sportovní organizace ve sporu ohledně interních pravidel financování
 • Poradenství a zastupování klienta v komplexním korporátním sporu akcionářů strojírenského podniku
 • Zastupování významné výrobní společnosti v mezinárodní arbitráži proti dodavateli investičního celku
 • Zastupování přední české banky ve sporu s daňovou správnou (spor o uznatelnost daru v hodnotě přesahující 1 mld. Kč)
 • Zastupování mezinárodní pojišťovny ve sporu s celní správou o ručení za spotřební daň
MARTIN ŠLAMPA, MGR.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2014), titul Mgr.
  Deakin University, Melbourne (2013), dva semestry LLB programu v rámci pobytu dle meziuniverzitních dohod

JAZYKY

český, anglický

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

martin.slamp@forlex.cz

TELEFON

+420 597 822 153

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu