Náš tým

EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR., LL.M.

Advokátka, společník

BIO

Eva Ostruszka Klusová je společníkem advokátní kanceláře FORLEX s více než desetiletou praxí v poskytování právních služeb. Zaměřuje se zejména na pracovní právo a právo zdravotnictví a farmacie. Dlouhodobě se věnuje také obchodnímu právu a právu obchodních společností. Zároveň poskytuje služby i francouzsky hovořícím klientům.

V oblasti pracovního práva Eva Ostruszka Klusová zajišťuje poskytování komplexního právního servisu klientům při řízení lidských zdrojů. Mezi oblasti její specializace pak patří zejména problematika pracovnělékařských služeb, nastavení vztahů s manažery, problematika nelegálního zaměstnávání či pracovněprávní due diligence. V oblasti zdravotnického práva má pak Eva Ostruszka Klusová zkušenosti především s regulací zdravotnických prostředků, poskytováním úhrad za zdravotní služby, převody závodů a společností působících v oblasti zdravotnictví a farmacie či sjednáváním smluv se zdravotními pojišťovnami. V roce 2021 získala titul LL.M. (Master of Laws) v oboru medicínské právo, bioetika, ochrana osobních údajů a moderní technologie ve zdravotnictví.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Eva Ostruszka Klusová působila více než šest let v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, a to postupně jako právní asistentka, advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek v roce 2014 také jako advokátka.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Pracovní právo
 • Zdravotnické právo
 • Obchodní vztahy

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Komplexní pracovněprávní poradenství celé řadě zaměstnavatelů (mj. pro významné klienty působící v oblastech těžkého průmyslu, strojírenství, chemie, automobilového průmyslu, energetiky, informačních technologií či farmacie), a to včetně auditu vzorové dokumentace a nastavení vnitřních procesů u zaměstnavatelů nebo zastupování v pracovněprávních soudních sporech
 • Poradenství ve vztazích zaměstnavatelů s poskytovateli pracovnělékařských služeb, a to nejen při uzavírání smluv o poskytování pracovnělékařských služeb ale i při vydávání a přezkumu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Poradenství řadě významných klientů v oblasti corporate governance a vztahů s manažery
 • Poradenství zaměstnavatelům v oblasti kolektivního vyjednávání, včetně formování evropské rady zaměstnanců
 • Poradenství při akvizicích poskytovatelů zdravotních služeb a společností působících v oblasti distribuce zdravotnických prostředků (mj. při vyjednávání převodu činnosti se zdravotními pojišťovnami či zajišťování potřebných oprávnění k činnosti)
 • Poradenství významným mezinárodním společnostem působící v oblasti stavebnictví či textilního průmyslu v otázkách uplatňování nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Právní prověrky řady společností působících v oblasti zdravotnictví a farmacie
 • Vedení workshopů, seminářů a prezentace pracovněprávní problematiky
EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR., LL.M.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Mgr.
 • Université Aix-Marseille III Paul Cézanne, Právnická fakulta, Aix-en-Provence (2008)
 • Academy of Healthcare Management a Akademie medicínského práva, Praha (2021), titul LL.M. (Master of Laws) akreditovaný Texas Wesleyan Univerzity

JAZYKY

český, anglický, francouzský

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora
 • EELA (European Employment Lawyers Association)

E-MAIL

eva.klusova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu