Náš tým

VOJTĚCH HOFÍREK, MGR.

Advokátní koncipient

BIO

Vojtěch Hofírek je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. V naší advokátní kanceláři již před nástupem do koncipientské praxe pracoval více než rok na studentské pozici právního praktikanta.

Je absolventem studijního programu právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Zaměřuje se zejména na obecnou občanskoprávní agendu, jako je závazkové právo a věcná práva, soudní spory, právo obchodních korporací a obecné i zvláštní správní právo, zejména pak v oblastech stavebního práva a s ním souvisejících oborů.

Během studia absolvoval jazykovou zkoušku z anglického jazyka na úrovni C2.

Ihned po státní závěrečné zkoušce v roce 2023 plynule přešel z pozice právního praktikanta na pozici advokátního koncipienta, kdy poskytuje právní poradenství v různých oblastech práva pro českou i zahraniční klientelu.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Obecné občanské právo
  • Soudní spory
  • Správní právo
  • Obchodní korporace
VOJTĚCH HOFÍREK, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2023)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

vojtech.hofirek@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Další členové týmu