Náš tým

ADAM TIETZ, MGR., LL.M.

Advokát

BIO

Adam Tietz je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se především na poskytování poradenství v oblasti práva nemovitostí a stavební právo, správní právo, zdravotnické právo a e-commerce. Mimo výše uvedené se Adam Tietz zajímá také o stále vyvíjecí se právo spojené s esportem.

V oblasti práva nemovitostí a správního práva má Adam Tietz zkušenosti s komplexním poradenstvím při provádění právních prověrek (due diligance), přípravě smluvní dokumentace a zastupování v řízeních k realizaci jednotlivých stavebních záměrů. Adam Tietz dále poskytuje poradenství v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím.

V oblasti zdravotnického práva se Adam Tietz věnuje zejména problematice farmaceutického průmyslu se zaměřením na lékárny. Na jednotlivá témata v tomto odvětví publikuje v odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

V oblasti e-commerce se Adam Tietz zaměřuje na problematiku smluvní agendy, obchodních podmínek a nastavení vztahů mezi odběrateli a dodavateli.

Před zahájením praxe na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři FORLEX v roce 2020 působil jako právní asistent, následně jako advokátní koncipient, v tuzemské advokátní kanceláři zaměřené zejména na právo nemovitostí, duševního vlastnictví a informačních technologií.

Adam Tietz je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který v roce 2019 úspěšně ukončil státní závěrečnou zkouškou.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Právo nemovitostí
 • Správní právo
 • Zdravotnické právo
 • Obecná smluvní agenda
 • E-commerce

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Účast na právním due diligence a přípravy akvizice společností
 • Komplexní právní poradenství v řadě komplexních sporů v oblasti územního plánování a následné výstavby
 • Poradenství významným mezinárodním společnostem při projednání smluvní dokumentace
 • Příprava kompletní dokumentace pro výstavbu sítě rychlého občerstvení
 • Poradenství ve sporech souvisejících s vypořádáním podílového spoluvlastnictví
 • Poradenství ve sporech souvisejících s pozemními komunikacemi
 • Příprava kompletní dokumentace pro významné české provozovatele internetových obchodů
 • Poradenství provozovateli sítě lékáren ve věci výdeje a donášky léčivých přípravků vázaných na předpis
 • Komplexní právní poradenství obcím na území České republiky
MGR. ADAM TIETZ, LL.M.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2019), titul Mgr.
 • EDU Effective Business School, Business and Law (2023), titul LL.M. (Master of Law)

JAZYKY

český, anglický, ruský

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

adam.tietz@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu